Cyklotrasa

Cyklotrasy v regióne - mapy v pdf.

Budovanie cyklotrás začalo v regióne len pred niekoľkými rokmi, avšak rok 2014 prináša skutočný skok v priebehu udalostí. V tomto roku sa môže dĺžka cyklotrás rozrásť o celých 40 kilometrov. Rozvíjajú sa mestá na oboch stranách Dunaja, maďarská vláda dokonca vyzdvihla budovanie cyklotrás na úroveň prioritného vládneho programu.

Prvou väčšou investíciou v Komárne bolo vybudovanie cyklotrasy na Alžbetinom ostrove, ktorú odovzdali do užívania v roku 2009. Sumu 152 tisíc eur na vybudovanie tejto trasy pokrylo mesto z vlastných zdrojov a vznikol tak 2 km dlhý úsek pre cyklistov. Cesta vedie popri povodňovej hrádzi – sčasti ako súčasť hrádze, sčasti mimo nej. Hodnota tohto, aj v súčasnosti hojne využívaného úseku môže vzrásť po vybudovaní nového mosta cez Dunaj, ktorý už ráta s cyklistami, a podobne dôležité by bolo rozšírenie cyklotrasy smerom na Novú Stráž.

cykloturistika3

Rozšírenie úseku cyklotrasy na vážskom brehu naplánovala samospráva už v čase odovzdania spomenutého úseku do užívania, vybudovaná bude v lete roku 2014. Projekt cyklotrasy Komárno-Kolárovo (HUSK/1101/2.3.1/0239) vypracovalo už EGTC Pons Danubii spájajúce 7 samosprávy, ktorého partnerom bola spoločnosť Monostori Erőd Kft. Úsek cyklotrasy spájajúci Komárno od Mŕtveho ramena Váhu s Kolárovom má dĺžku 17,324 km, a v Komárome bude okolo pevností vybudovaná 2,2 km dlhá trasa. Z európskych zdrojov, z balíka na podporu cezhraničnej spolupráce bude financovaných až 85 percent investície o celkovej hodnote 2,6 miliónov eur. Desať percent sumy činí štátna dotácia a samosprávy z vlastných zdrojov prispejú 5 percentami. Podpísanie zmluvy a verejné obstarávanie prebehlo na jar roku 2014. Zhotoviteľ stavby, spoločnosť Strabag vykoná v zmysle zmluvy prácu v priebehu 30 dní, ktorá musí byť zrealizovaná najneskôr do augusta.

Vybudovanie cyklotrasy medzi Komárnom a obcou Kravany nad Dunajom sa uskutoční taktiež v lete 2014. Projekt bol zahájený pred niekoľkými rokmi pod vedením obce Moča. V uplynulých rokoch sa toho veľa zmenilo, bolo potrebné prepracovať aj samotný rozpočet, zmenili niekoľko detailov a projekt bol po niekoľkých márnych pokusoch nakoniec úspešný. V apríli 2014 bola zmluva podpísaná. Aj v tomto prípade ide o dodatočne financovaný projekt, jeho realizácia bude z 85% financovaná z európskych zdrojov, k čomu pribudne 10%-ná štátna dotácia a 5%-ná spoluúčasť samospráv. Projekt bude financovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce.

 

 

 

 

Zdroj: pons danubii