Voľný čas

Kolárovo

Kolárovo sa rozprestiera na Podunajskej rovine, pri sútoku riek
Váh a Malý Dunaj.

Počas svojich dejín sa mnohokrát stalo obeťou požiarov a povodní. Obyvatelia mesta často trpeli počas vojen od tureckých vpádov a rakúskeho vojska. Začiatkom 20. stor. sa mesto začalo rozvíjať: postavili železnicu, parný mlyn a teheľňu.

Mestskú hodnosť si získalo v roku 1967.

Najvzácnejšou sakrálnou pamiatkou mesta je barokový kostol Nanebovzatia Panny Márie, ďalšou významnou pozoruhodnosťou je prírodné pásmo starého koryta Malého Dunaja so svojim plávajúcim vodným mlynom. Je v ňom zriadené múzeum predstavujúce život vodných mlynárov. Je otvorené denne od mája do konca septembra. Sprístupnené je cez most s celodrevenou konštrukciou, ktorý je najdlhším mostom v strednej Európe. V susedstve mlyna je povolené stanovanie.

Návštevníci môžu pešo navštíviť hrad “Békavár”. Pevnosť s pôvodným názvom “Békevár” dala postaviť na obranu brodov a obchodných ciest kráľovná Mária Terézia. V roku 1708 ho kurucké delostrelectvo rozstrieľalo na zrúcaninu.