poštová stránka

Kategórie poštová stránka
Oficiálne pravidlá Dine by Design
Oficiálne pravidlá Dine by Design
poštová stránka
PRE VSTUP ALEBO VÝHRU NIE JE NUTNÝ NÁKUP ANI PLATBA. NÁKUP NEZVYŠUJE VAŠU ŠANCU NA VÝHRU. VSTUPOM SÚHLASÍTE S TÝMITO OFICIÁLNYMI PRAVIDLAMI, KTORÉ SÚ ZMLUVOU. TIETO OFICIÁLNE PRAVIDLÁ VYŽADUJÚ, ABY STE SÚHLASILI S ROZHODCOVSKÝM RIEŠENÍM SPOROV, NIE SÚDOM, POSKYTLI NÁM URČITÉ PRÁVA A LICENCIE, POSKYTLI NÁM URČITÉ ODŠKODNENIA, VZDALI SA NIEKTORÝCH SVOJICH PRÁV A NÁPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV A OBMEDZIL VAŠE POVINNOSTI.